پروژه ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه ها
نرم افزار با قابلیت نمایش تمامی پارامترها
نرم افزار با قابلیت نمایش تمامی پارامترها
دینامومتر E200 جهت تست موتورهای الکتریکی
دینامومتر ادی کارنت همراه با رک کامپیوتری
رک کنترل کامپیوتری
دینامومتر رولر
دینامومتر رولر
دینامومتر رولر جهت تست
دینامومتر تست موتور دیزل
دینامومتر برای تست موتور های دیزل
دینامومتر برای تست موتور های دیزل
کشنده گاز
کشنده گاز
دستگاه کشنده گاز
ترنسمیتر فشار و دما و رطوبت
ترنسمیتر آنالوگ و دیجیتال ورودی و خروجی
سوخت سنج
دستگاه سوخت سنج
دستگاه سوخت سنج
رک کنترل دستی
رک کنترل دستی جهت آزمون
طراحی
فهرست