نرم افزار شرکت سام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نرم افزار شرکت سام

نرم افزار

نرم افزار تست برنامه ای است که با باز کردن آن پنجره تست باز می شود. این نرم افزار تمام فرمان ها را به رک اعمال می کند و رک کنتزل می تواند دستورات را به دینامومتر و موتور مورد آزمون اعمال کند. نرم افراز باعث می شود اپراتور تنها با کیبورد و صفحه مانیتور موتور را روشن کرده تمام تست را انجام دهد. تمام دیتاها و مقادیر در کامپیوتر ذخیره می شود و نیاز به یادداشت برداری نیست و خطای انسانی در تست و جواب تست آزمون را از بین می برد. تمام پارامترهای دور گشتاور کیلووات و تمام دماها و مقادیر درصفحه مانیتور در نرم افزار قابل رویت هستند.

 

فهرست