رک کنترل کامپیوتری دینامومتر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رک کنترل کامپیوتری دینامومتر

رک کنترل کامپیوتری  با دینامومتر چه ویژگی هایی دارد؟

دینامومتر ادی کارنت همراه با رک کامپیوتری

به منطور  راه اندازی دینامومتر و اینکه بخواهیم موتور را روشن کنیم و مورد آزمون قرار دهیم  باید فرمان ها  و دستورات از رک کنترل اعمال شود  رک کنترل که دارای نرم افزار می باشد و این نرم افزار توسط متخصص برنامه نویسی طراحی و ساخته شده است و برنامه نویسی توسط کد هایی با خوانایی بالا تمامی فرمان ها را صادر می نماید و رک کنترل فرمان ها را اجرا و دستورات ما را انجام دهد  . رک کنترل  به همراه دینامومتر در این مدل  تمام پارامتر های موتور دور RPM وگشتاور N.m و دمای روغن و اگزوز و… در مانیتور قابل مشاهده هستند و استارت زدن و خاموش کردن موتور و تمامی اعمال مانند کنترل دور موتور و درصد گاز موتور و… را اپراتور از طریق کامپیوتر انجام داده و در مانیتور قابل رویت می باشد و تمام پارامترها به صورت نمودار وعدد قابل دیدن وذخیره می باشد و خطای انسانی درجواب آزمون وجود ندارد.

فهرست