رک کنترل دستی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رک کنترل دستی

رک کنترل دستی

جهت راه اندازی دینامومتر و روشن کردن موتور مورد آزمون باید فرمان ها از رک کنترل اعمال شود. در این مدل رک تمام پارامترهای موتور دور RPM و گشتاور N.m و دمای روغن و اگزوز و… و دمای دینامومتر را در نشانگر های موجود در روی رک مشاهده نمود و استارت زدن  و خاموش کردن موتور به کمک سوییچ روی آن و به صورت دستی انجام می شود و اپراتور تمام مقادیر را باید از روی نمایشگرها یادداشت برداری کند.

فهرست