رک کنترل دستی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رک کنترل دستی

رک کنترل دستی

جهت راه اندازی دینامومتر و روشن کردن موتور مورد آزمون باید فرمان ها از رک کنترل اعمال شود. در این مدل رک تمام پارامترهای موتور دور RPM و گشتاور N.m و دمای روغن و اگزوز و… و دمای دینامومتر را در نشانگر های موجود بر روی ان  مشاهده نمود و استارت زدن  و خاموش کردن موتور به کمک سوییچ روی آن و به صورت دستی انجام می شود و اپراتور تمام مقادیر را باید از روی نمایشگرها یادداشت برداری کند.

دینامومتر هایی که به جهت تست موتور های الکتریکی و یا موتور خودرو و همچنین موتور موتور سیکلت استفاده می شوند و به کار گرفته می سوند در انواع متفاوت ودر سایز های مختلف طراحی و تولید می شوند و هر کدام به منظور خاصی از طرف تولید کننده ساخته می شود .دینامومتر ها به همراه رک کنترل ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد رک کنترل به منظور بدست اوردن مقادیر تست و ثبت انها و قرار دادن مقادیر بدست امده در نمودار به منظور مقایسه می باشد .

انواع رک کنترل :

رک کنترل ها به همراه دیناممومتر ادی کارنت ساخته و به کار می رود به منظور تست دقیق موتور تمام مقادیر بر روی آن  نمایش داده می شود و بر اساس ان مقادیر است که اپراتور از نحوه عملکرد  موتور مطلع شده و به این اطمینان می رسد که موتور مورد تست به درستی در حال کار هست یا خیر . به 2 دسته  کامپیوتری و دستی تقسیم می شوند .

1-رک کنترل دستی:

این نوع به صورتی عمل می کنند که مقادیر بدست امده در تست را به نمایش در می اورند و اپراتور باید به صورت دستس یادداشت برداری نماید و انها را به ضورت دستی ثبت و نگه دری نماید .

2- رک کنترل کامپیوتری:

در نوع  به صورت  کامپیوتری  همه مقادیر بدست امده حاصل از تست به صورت کاملا خودکار ذخیره نگه داری و ثبت می شو بدون اینکه نیاز به کاری از طرف اپراتور باشد .

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور
فهرست