دینامومتر E400

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دینامومتر E400

دینامومتر E400 ادی کارنت :

دینامومترهای تست موتور های الکتریکی که به منظور ازمایش موتورها مورد استفاده قرار می گیرد همانطور که گفته شد انواع

مختلفی دارد وبهتر است ابتدا دستگاه دینامومتر را تعریفی از ان ارایه بدهیم .

دینامومتر چیست :

دستگاه دینامومتر (dynamometer) برای اندازه گیری توان، گشتاور و نیرومورد استفاده قرار می گیرد .

دینامومترها برای موارد اسفاده بسیار زیادی دارند .می توان یکی از مهمترین  کاربرد های  دینامومترها را

در تعیین توان انواع موتورها به وسیله انواع بارگذاری بر روی آنها دانست. کار دینامومتر بر مبنای جذب

کردن  توان با استفاده از بارگذاری روی موتور می باشد که توانی که  هدرمی رود  به صورت گرما از

سیستم دفع می گردد. به زبان دیگر میزان بارگذاری انجام شده همان توان موتور می باشد.به طور معمول

  بهبرای ایجاد و  تولید یک بارگذاری ثابت بر روی سیستم به وسیله دینامومتر از یک کنترل کننده (چه

خودکار و چه دستی) کمک گرفته می شود  که سبب میشود که سرعت و میزان بارگذاری در طول  مدت

زمان تست تغییر نکند . یکی دیگر از کاربردهای  دینامومترها را می توان کاربرد آن در علم پزشکی دانست .(hand-held dynamometers).

همانطور که در مقالات قبل به خوبی ذکر شد  دینامومتر ها در  انواع مختلفی  طراحی و ساخته شده اند

که هر کدام به شرح توضیح داده شده اند که دینامومتر فوق به نام دینامومترE400 شرکت مهندسی سازه

الکترومکانیک نواورمی باشد این دینامومتر در سایز و اندازه های خاصی طراحی و ساخته می شود و

همانطور که گفته شد این دینامومتر خود نیز ازنوع دینامومتر ادی کارنت می باشد  و برای تست نوع

خاصی از موتور ها به سایز خاصی تولید می شود که می بایست برای تست موتور هایی انجام پذیرد

که سایز مناسب باشد و به این ترتیب دارای وات و گشتاور و ……… خاص خود می باشد .

دینامومتر E400شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور با داشتن طراحی ویژه و منحصر به فرد

قادر است موتور هایی با سایز مد نظر را مورد ارزیابی و تست قرار دهد  و دینامومتر E400 که از نوع

دینامومتر ادی کارنت می باشد به خوبی می تواند موارد تست را انجام دهد .

 

دینامومتر E400
دینامومتر E400

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور

فهرست