دینامومتر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دینامومتر

دینامومترها در سایز های متفاوت چه ویژگی های دارند ؟

دینامومتر هما نطور که در مقالات پیشین به طور مفصل بیان شد و به خوبی توضیح دادیم که چه تعریفی

دارد به طور خلاصه می توانیم  تعریف ان را این طور بیان نمود :

تعریف دینامومتر:

 دستگاه دینامومتر (dynamometer) برای اندازه گیری توان، گشتاور و نیرومورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه ها  برای موارد استفاده بسیار زیادی دارند .می توان یکی از مهمترین  کاربرد های  آن را

در تعیین توان انواع موتورها به وسیله انواع بارگذاری بر روی آنها دانست. کار دینامومتر بر مبنای جذب

کردن  توان با استفاده از بارگذاری روی موتور می باشد که توانی که  هدرمی رود  به صورت گرما از

سیستم دفع می گردد. به زبان دیگر میزان بارگذاری انجام شده همان توان موتور می باشد.به طور معمول

برای ایجاد و  تولید یک بارگذاری ثابت بر روی سیستم به وسیله دینامومتر از یک کنترل کننده (چه

خودکار و چه دستی) کمک گرفته می شود  که سبب میشود که سرعت و میزان بارگذاری در طول  مدت

زمان تست تغییر نکند.

دستگاه های تست موتور الکتریکی و یا الکتروموتور شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور از نوع

دینامومتر ادی کارنت می باشد و به وسیله اب عمل خنک کاری انها انجام می پذیرد  و به همین ترتیب

دارای سایزهای متفاوتی بوده است وبه منظور تست موتور های الکتریکی و یا تست الکتروموتور با

سایزهای متفاوت استفاده می شود .

یکی از اینها  دینامومتر E200 می باشد  که این نوع نیز همان طور که گفته شد از نوع

 ادی کارنت می باشد و درسایزی کوچک تر ازدستگاه های دیگر می باشد  شاید بتوان گفت

که اولین سایز دینامومتر می باشد  وبرای تست موتو الکتریکی باسایز خاصی استفاده می شود به طور

مثال برای تست موتور الکتریکی یا تست الکتروموتور کولری و یا جاروبرقی و موتور هایی در این رنج

اندازه مورد استفاده قرار می گیرد . انواع دیگر آن به ترتیب عبارت است از :

 دینامومتر E200  , E250  , E300 , E400,  E500 , E540   که هر کدام از انها به منظور خاصی

مورد استفاده قرار می گیرند و برای موتور هایی با رنج و قدرت مخصوص خود مه باید با مشاوره توسط

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور بهترین دستگاه را برانی تست موتور الکتریکی خود خریداری

کنید .

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور

فهرست