دینامومتر موتورهای دیزل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دینامومتر موتورهای دیزل

دینامومتر موتورهای دیزل چگونه است ؟

برای تست موتورهای دیزلی که دور موتور آنها تا RPM 3000 و گشتاور آن تا 1000 N.m می باشد می توانیم با  دینامومترهای ادی کارنت تست نماییم. در این  نوع تست میزان گشتاور و دور و دمای آب ورودی و خروجی موتور و kw و پارامترهای مورد نیاز را می توان در رک کنترل دینامومتر داشته باشیم.

فهرست