دینامومتر ادی کارنت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دینامومتر ادی کارنت

دینامومترچیست؟

 دستگاه دینامومتر (dynamometer) برای اندازه گیری توان، گشتاور و نیرومورد استفاده قرار می گیرد . دینامومترها برای موارد اسفاده بسیار زیادی دارند .می توان یکی از مهمترین  کاربرد های  دینامومترها را در تعیین توان انواع موتورها به وسیله انواع بارگذاری بر روی آنها دانست. کار دینامومتر بر مبنای جذب کردن  توان با استفاده از بارگذاری روی موتور می باشد که توانی که  هدرمی رود  به صورت گرما از سیستم دفع می گردد. به زبان دیگر میزان بارگذاری انجام شده همان توان موتور می باشد.به طور معمول  بهبرای ایجاد و  تولید یک بارگذاری ثابت بر روی سیستم به وسیله دینامومتر از یک کنترل کننده (چه خودکار و چه دستی) کمک گرفته می شود  که سبب میشود که سرعت و میزان بارگذاری در طول  مدت زمان تست تغییر نکند . یکی دیگر از کاربردهای  دینامومترها را می توان کاربرد آن در علم پزشکی دانست .(hand-held dynamometers).

انواع دینامومتر کدام است ؟

دینامومترها را میتوانبه چندین گونه تقسیم نمود . به عنوان  مثال دینامومتر هایی که به طور مستقیم به موتور کوپل میشوند  به دینامومتر موتور  معروف هستند. یا دینامومتر هایی که کاراندازه گیری گشتاور وتوان  چرخ های وسایل نقلیه اعم از ماشین ها و موتورها (بدون جداسازی فریم کلی وسیله نقلیه از بخش چرخ ها و موتور) می کنند به دینامومتر های شاسی معروف  هستند.

دینامومتر هارا می توانیم به چندین دسته تقسیم کنیم:

(Eddy current) :

  • ترمز پودر مغناطیسی (magnetic powder brake) که فقط کار جذب انجام میدهد.

  • ترمز پسماند ( Hysteresis brake) که فقط کار جذب انجام میدهد.

  • موتور الکتریکی- جنراتور ( Electric motor/generator) که کارجذبو دراوینگ را انجام میدهد.

  • ترمز فن (Fan brake) که فقط  کار جذب انجام میدهد

دینامومتر دارای  یک واحد جذب کننده  است به طور معمول  خودش  نیز شامل سنسورهای تعیین سرعت و گشتاور نیز میشود. واحد جذب دارای  یک نوع روتور است که درون یک  غلاف قرار دارد که این روتور با موتور یا سیستم تحت تست کوپل می گردد. از سوی دیگر برای  ایجاد گشتاور  روی سیستم تحت تست، نیاز داریم که  یک نوع ترمز در غلاف  ایجا کنیم. چند  راهکار به منظور ایجاد ترمز و یا همان گشتاور بر روی سیستم تحت تست پیشنهاد شده است که شامل ایجاد اصطحکاک (frictional)، هیدرولیکی (Hydrulic)، الکترومغناطیسی (electromagnetic) میباشد.

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نوآور

 

فهرست