دستگاه کشنده گاز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دستگاه کشنده گاز

دستگاه کشنده گاز چیست ؟

گاز موتور را با استفاده از دستگاه کشنده گاز در اتاق تست می توانیم کم و زیاد کنیم . این قابلیت را دارد  که  بتواند میزان کورس هر نوع گاز خودروهای مختلف را در دستگاه کشنده گاز  تنظیم کرد و آن میزان تنظیم شده را که دریچه گاز باز و بسته می شود را از 0 تا 100 درصد تعریف نموده و با نرم افزار خاص  دستور کم و زیاد گاز را به صورت درصد اعمال نمود.

 

 

فهرست