اندازه گیری گشتاور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تست الکتروموتور شرکت سام
  4. chevron_right
  5. اندازه گیری گشتاور

گشتاور موتور:

از گشتاور و اسب بخار برای نشان دادن قدرت خودرو استفاده می‌کنند.هر آنکس که از  هر وسیله نقلیه ای

استفاده کرده باشد ، به صورت  کاملا واقعی از گشتاور بهره برده‌است.

در واقع تمامی خودروها براساس گشتاور و تمامی موتورها، چه احتراق و چه الکتریکی، برای ایجاد گشتاور ساخته شده‌اند.

گشتاور، توان و انرژی، مفاهیمی هستند که باید به درستی آنها را از یکدیگر متمایز ساخت گشتاور

دارای انواع مختلفی است، اما همه دارای یک مفهوم هستند.

ایجاد گشتاور در موتور یک خودرو و به حرکت درآوردن خودروبا ایجاد احتراق، نیرویی بر سطح

پیستون وارد می‌شود.این نیرو به صورت عمود وارد نمی‌شود، زیرا مرکز انتهای بزرگ شاتون با

مرکز شفت میل لنگ فاصله دارد.

بنابراین، نیروی ایجاد شده توسط انفجار مخلوط سوخت و هوا به صورت مورب و با یک فاصله

مشخص به مرکز میل لنگ وارد می‌شود که گشتاور ایجاد می‌کند و باعث دوران آن می‌شود.

چه طور  گشتاور را اندازه گیری کنیم ؟

تا کنون  را ه های  متفاوتی جهت  اندازه گیری گشتاور موتور و  یا فشار وجود داشته است  و انواع و اقسام

بی شماری برای  رسیدن به این منظور ساخته شده‌اند که معمولاً حاوی عنصری الاستیک هستند و کمیت

مکانیکی مورد نظر را به یک انحراف یا کرنس تبدیل می‌کنند. با  کمک گرفتن  از یک حسگر اندازه گیری

گشتاور موتور انحرافی (تغییر شکل) (یا مجموعه‌ای از کرنش سنج‌ها می‌توان سیگنال الکتریکی متناسب با

کمیت‌های فوق از نیرو، گشتاور فشار) را تولید کرد. مبدل‌های بسیار زیاد و  فروانی برای اندازه گیری

گشتاور موتور نیرو (سلول نیرو) گشتاور (سلول گشتاور) و فشار وجود دارد. اعضای ارتجاعی مختلفی

مانند میله‌ها، ستون‌ها،ه تیرها را استوانه‌ها، واشرها دیافراگم‌ها، بال‌های برشی و بسیاری از شکل‌های دیگر

برای کاربردهای خاص در طراحی این مبدل‌ها استفاده می‌شوند: همچنین برای اندازه گیری  از استرین گیج،

حسگرهای نوع خازنی، گشتاور القائی و مغناطیسی و نوری و… می‌باشد.شرکت مهندسی سازه

الکترومکانیک نوآور با دستگا های دینامومتر با دقت بالا گشتاور را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد.

گشتاور پیچشی:

گشتاور پیچشی با حس کردن انحراف حقیقتی محور درست شده است و  به وسیله  یک قدرت  پیچشی و با

آنمایان کردن  آثار این انحراف اندازه‌ گیری می‌شود. سطح یک محور تحت گشتاور دچار تراکم و کشش

می‌شود. برای اندازه گیری گشتاور موتور معمولاً عناصر استرین گیج بصورت جفت روی محورقرار می

گیرند . یک گیج افزایش را در طول اندازه‌ گیری (در جهتی که سطح تحت کشش است) و گیج دیگر کاهش

طول را در جهت دیگر اندازه می‌گیرد. حسگرهای اندازه گیری گشتاور موتور اولیه از ساختارهای مکانیکی

مناسب با استرین کیج‌ها تشکیل شده‌اند. هزینه بالا و قابلیت اطمینان کم آنها باعث شده که مورد پذیرش

صنعتی قرار نگیرند. اگرچه امروزه تکنولوژی مدرن، هزینه ساخت حسگرهای اندازه گیری گشتاور موتور

را کم کرده است. با این وجود کنترل کیفیت روی محصول، نیاز به این کار در موتور را افزایش داده است.

گشتاور موتور با اندازه گیری دقیق می توان به کیفیت کارکرد موتور کمک کند اگر ایرادات موتور

الکتریکی را کتوجا شویم با استفاده از دستگاه های موجود که نقطه به نقطه موتور را ارزیابی می کنند و هر

گونه ایرادی داشته باشد  خیلی واضح می توان آن عیب را مورد بررسی قرار داد و نواقص را برطرف کرد

و موتوری بی عیب و نقص و با کارایی و طول عمر بیشتری را عرضه کرد .

در مورد موتور ها ی الکتریکی چنین چیزی صادق است وبا تست توسط  انواع  دینامومترهای موجود و در

اتاق تست با اطمینان مورد آزمایش قرار می گیرد و با ضریب خطایی درحد صفر و با نتایجی اطمینان بخش

نوع کارکرد موتور ارزیابی می شود .

گشتاور
گشتاور

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نوآور

فهرست