تست الکتروموتور شرکت سام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تست الکتروموتور شرکت سام

تست الکتروموتور (موتور الکتریکی)

ما برای راه ه اندازی موتور نیاز داریم که اطمینان حاصل کنیم که موتور به درستی کار می کند یا نه  موتور

را باید مورد تست قرار دهیم .در تست الکتروموتور می بایست سیم پیچ ها وکابل های قدرت و فرمان را

اندازه گرفت این کار به ما در مورد درستی کارکرد الکتروموتور اطمینان می دهد.

الکتروموتور
الکتروموتور

تست سیم پیچ موتورالکتریکی

در مورد تست  کردن سیم پیچ الکتروموتور باید مقاومت سیم پیچ را با بدنه را اندازه بگیریم  تا این مقاومت

کمتر از حد مجاز نباشد و و درصورت مشاهده اینکه موتور کمتر از حد مجاز باشد . باید  برای عوض کردن آن اقدامات لازم را انجام دهیم

تست جریان موتور

جریان  را هم مورد تست قرار می دهیم تا متوجه شویم که از حدی که سازنده درج کرده بالاتر نرود.

که اگر این طور باشد ممکن است موتور به درستی کار نکند و این ایراد بزرگی است .

اقدامات لازم قبل از راه اندازی موتور:

قبل از نصب الکتروموتور و راه اندازی الکتروموتور باید از اتصالات و سیم پیچ ها اطمینان داشته باشیم و

سیستم خنک کن را نیز نصب کنیم والکتروموتور هایی که گریس لازم دارند باید از تزریق گریس نیز قبل از

روشن کردن الکتروموتور اطمینان داشته باشیم وهمچنین کابل اتصال به زمین در الکتروموتور باید نصب

باشد.برای تست الکتروموتور ابتدا به  صورت آزاد روشن می کنیم تا از این راه چرخش الکتروموتور را

تست   کنیم. در این زمان جریان  را نیز چک می کنیم.موارد دیگر در تست الکتروموتور یا موتورهای

الکتریکی لرزش موتور را می توان نام برد که به وسیله دستگاه مخصوصی اندازه گیری میشود و

الکتروموتور یا موتور الکتریکی از نظر داشتن صدا نیز مورد ارزیابی قرار می دهیم وتمامی اطلاعات

بدست امده را در حالت بی باری ثبت می کنیم وبه الکتروموتور بار می دهیم  ودر این حالت نیز تمامی

موارد تست الکتروموتور (موتور الکتریکی)از قبیل جریان و لرزش و دما و صدا را با اطلاعات مربوط به

کاتالوگ مقایسه کرده اکر مطابقت داشت مورد تایید بوده و میتوان آن را مورد استفاده قرار داد.

به وسیله دستگاه دینامومتر و رک کنترل  شرکت سازه الکترومکانیک نوآور با دقت بالا به راحتی می توان

تمامی تست ها را انجام داد و از صحت اطاعات بدست امده اطمینان داشت و از کارکرد موتور مطمین بود .

شرکت  مهندسی سازه الکترومکانیک نوآور(سام داینو)

فهرست