تست الکتروموتور توسط دینامومتر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تست الکتروموتور توسط دینامومتر

تست الکتروموتور به وسیله دستگاه دینامومتر سام داینوچه طور انجام می شود؟

درمرحله اول الکتروموتور  در شرایطی که هیچ باری ندارد موردتست (تست الکتروموتور ) قرار می گیرد

بنابراین جریان تحریک دیتامومتر روی مقدار صفر تنظیم شده .با توجه به اینکه  صفر بودن جریان

دینامومتر میزان تلفات دینامومتر را صفر می کند  در این حالت  حداکثر مقدار دور الکتروموتور برای حالت

بی باری مشخص می شود. در تست الکتروموتور برای حالت قفل که شفت برای یک مدت کوتاهی قفل

می گردد و سپس ولتاژ  را به موتور اعمال می کنیم  ودر این حالت مقدار گشتاور قفل مشخص می گردد.

تست الکتروموتور در دورهای مختلف با باردهی به دینامومترو ایجاد ترمز در شفت الکتروموتور مقدار

دور الکتروموتور را می توان کم و به مقدار خواسته شده برسانیم ومقدار گشتاور را بدست آورده وبا تغییر

دور الکتروموتور گشتاور آن تغییر کرده و در هر مقدار که لازم است دور را کنترل و گشتاور را بدست

آورد.

تست دوام الکتروموتور چگونه است ؟

در این نوع تست الکتروموتور به کمک دینامومتر تحت  یک بار نامی و تحت فشاری که روی لیبل موتور

نوشته شده است قرار می گیرد .در مدت زمان طولانی 3 یا 6 ماه و یک ساله تست به طول می انجامد وبعد

از مدت زمان تست تغییرات موتورمورد بررسی قرار میگیرد.

تست الکتروموتور

در  مقاله ای که مطالعه کردید تلاش شده است  به اینکه چرا باید تست الکتروموتور صورت بگیرد

بپردازیم تا علت تست گرفتن الکتروموتور مشخص شود واهمیت آن برای سازندگان به طور کامل  نمایان

گردد. هر الکتروموتور در زمان استفاده و روشن شدنش باید برق ورودی آن ،میزان جریان مصرف، مقدار

دور و میزان وات تعیین شود و بر روی لیبل موتور درج گردد. یک موتور ایده ال و خوب  باید با میزان

جریان کمتری را داشته باشد  که باعث می شود میزان  برق کمتری مصرف شود و  میزان بیشترین

گشتاور را نشان دهد که  در این صورت قدرت بیشتر موتور را نشان می دهد با تغییرات روتور و

استاتورومقدار ضخامت سیم پیچ و تعداد دور سیم پیچ در یک الکتروموتور می توان این تغییرات و

راندمان بهتر را برای موتور ایجاد کرد تفقط در این صورت است که آن را  مقدار تعیین شده از طرف

استاندارد اعداد رساند تا محصول الکتروموتور از نظر استاندارد مورد تاییدیه قرار بگیرد ،اجازه تولید

آن داده شود و محصول با راندمان مناسب به مصرف کننده ارایه شود .برای مشخص شدن و تغییرات

لازم در موتور و براورده شدن این موضوع  تنها با تست الکتروموتور به کمک دستگاه دینامومتر و

  رک کنترل آن تمام مقادیر جریان دور و وات و گشتاور و دمای موتور را نشان دهد، قابل روئیت می باشد.

دمای الکتروموتور چهقدر باید باشد ؟

دمای بدنه الکتروموتور در هنگام  تست که دور الکتروموتور باید به دوری که  روی لیبل نوشته شده  برسد

هر مدت زمانی که کار می کند باید به دمای ثبت شده برسد و بعد از این  دیگر روند افزایشی نداشته باشد

و ثابت بماند زیرا دمای بیش از حد الکتروموتور عمر آن را کاهش میدهد وباعث تلفات انرژی مکانیکی

چرخشی به گرما تبدیل شده و تلفات انرژی خواهیم داشت .

دینامومتر ادی کارنت همراه با رک کامپیوتری

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نوآور

فهرست