ترنسمیتر دیجیتال ورودی و خروجی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ترنسمیتر دیجیتال ورودی و خروجی

 دستگاه ترنسمیتر دیجیتال ورودی و خروجی چیست ؟

ترانسمیتر دیجیتال چیست  :  این ترنسمیتر دارای هشت کانال دیجیتال خروجی است  جهت فرمان دادن به تمامی قطعات برقی را از طریق کامپیوتر فراهم  برای ما می سازد و دارای هشت کانال دیجیتال ورودی جهت فهماندن کامپیوتر برای روشن بودن لوازم های برقی به کامپیوتر است و قابلیت فرستادن این دیتاها به کامپیوتر را از طریق USB  دارد که در کامپیوتر نمایش داده شود.  به طور مثال با  استفاده از دیجیتال خروجی از به وسیله  نرم افزاز مربوطه داخل کامپیوتر شما میتوانید هشت عدد پمپ یا غیره را روشن وخاموش کنید. با نرم افزاز دیجیتال ورودی میتوان متوجه شد که هشت پمپ یا غیره روشن یا خاموش هست.

فهرست