تست موتور الکتریکی(الکتروموتور)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تست موتور الکتریکی(الکتروموتور)

تست دوام الکتروموتور چگونه است ؟

موتور های الکتریکی که ما در اختیار داریم و در تمامی دستگاه های موجود قرار دارند باید به طریقی مورد

ازمون قرار بگیرند و کارکرد انها مورد برسی قرار بگیرد .

در این نوع تست موتور الکتریکی یا الکتروموتور به کمک دینامومتر تحت  یک بار نامی و تحت فشاری که

روی لیبل موتورنوشته شده است قرار می گیرد .در مدت زمان طولانی 3 یا 6 ماه و یک ساله تست موتور

الکتریکی به طول می انجامد وبعد از مدت زمان تست تغییرات موتورمورد بررسی قرار میگیرد.

تست الکتروموتور:

در  مقاله ای که مطالعه کردید تلاش شده است  به اینکه چرا باید تست الکتروموتور صورت بگیرد  بپردازیم

تا علت تست گرفتن الکتروموتور مشخص شود واهمیت آن برای سازندگان به طور کامل  نمایان گردد.

هر الکتروموتور در زمان استفاده و روشن شدنش باید برق ورودی آن ،میزان جریان مصرف، مقدار دور و

میزان وات تعیین شود و بر روی لیبل موتور درج گردد. یک موتور ایده ال و خوب  باید با میزان جریان

کمتری را داشته باشد  که باعث می شود میزان  برق کمتری مصرف شود و  میزان بیشترین گشتاور را

نشان دهد که  در این صورت قدرت بیشتر موتور را نشان می دهد با تغییرات روتور و استاتورومقدار

ضخامت سیم پیچ و تعداد دور سیم پیچ در یک الکتروموتور می توان این تغییرات و راندمان بهتر را برای

موتور ایجاد کرد تفقط در این صورت است که آن را  مقدار تعیین شده از طرف استاندارد اعداد رساند تا

محصول موتور الکتریکی ( الکتروموتور) از نظر استاندارد مورد تاییدیه قرار بگیرد ،اجازه تولید آن داده

شود و محصول با راندمان مناسب به مصرف کننده ارایه شود .برای مشخص شدن و تغییرات لازم در موتور

و براورده شدن این موضوع  تنها با تست الکتروموتور به کمک دستگاه دینامومتر و  رک کنترل آن تمام

مقادیر جریان دورو وات و گشتاور و دمای موتور را نشان دهد، قابل روئیت می باشد.

دمای الکتروموتور چه قدر باید باشد ؟

دمای بدنه الکتروموتور در هنگام  تست موتور الکتریکی که دور الکتروموتور باید به دوری که  روی لیبل نوشته شده  برسد

هر مدت زمانی که کار می کند باید به دمای ثبت شده برسد و بعد از این  دیگر روند افزایشی نداشته باشد و

ثابت بماند زیرا دمای بیش از حد الکتروموتور عمر آن را کاهش میدهد وباعث تلفات انرژی مکانیکی

چرخشی به گرما تبدیل شده و تلفات انرژی خواهیم داشت .

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور

فهرست